BESTYRELSEN

Bofællesskabets bestyrelse (for tiden på tre personer) har haft to møder i Januar for at konstituere sig og for at medvirke til en rolig og tryg opstart. Bestyrelsen ser frem til at de første beboere søger ind på bostedet.