Mål og priser:

  • at yde pædagogisk og praktisk støtte.
  • at styrke beboernes selvfølelse og selvtillid.
  • om muligt – at fremme den enkeltes selvhjulpenhed.
  • at være eksponent for et godt og rigt liv.
  • at skabe bo- og arbejdsmiljø med fokus på det hele og harmoniske menneske.
  • at hverdagen på bofællesskabet som en selvfølge er præget af tillid, ærlighed og åbenhed mellem ledelse, medarbejdere samt beboere.
  • at bofællesskabet arbejder på et samarbejde med de pårørende præget af respekt og gensidig tillid.

Vi leverer en ydelse af høj kvalitet, hvor der ikke er unødvendige omkostninger og hvor prisen bliver så lav som det er muligt, uden at vi går på kompromis med ydelsen.

Herunder vejledende priser på indsatser i 2017. Vores takster reguleres årligt ud fra budget og lovgivning.

  • Bofællesskab    – normering 1:1 kr. 5.677,- pr. døgn
  • Dagtilbud §104 – normering 1:1 kr. 2.200,- pr. døgn

Ved eventuel anden normering  venligst ret henvendelse (se under kontakt).