Hvem er vi?

Bofællesskabet Reinsholmgård har familielignende rammer. Samværet mellem beboer og beboer / beboer og personale er tæt med fokus på et trygt og godt socialt miljø. Vi vægter at gøre ting i fællesskab, at fastholde traditioner og være hinandens garant for at blive set og hørt.

Det gode liv er forskelligt for de enkelte beboere. Ud fra behandlingsplan, udviklingsplan og handleplan skønnes, hvad den enkelte i situationen kan profitere bedst af.