Bofællesskab Reinsholmgård

Botilbud for mennesker med udviklingshæmning og autisme.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm