Hvem er vi?

Bofællesskabet Reinsholmgård har familielignende rammer. Samværet mellem beboer og beboer / beboer og personale er tæt med fokus på et trygt og godt socialt miljø. Vi vægter at gøre ting i fællesskab, at fastholde traditioner og være hinandens garant for at blive set og hørt.

Det gode liv er forskelligt for de enkelte beboere. Ud fra behandlingsplan, udviklingsplan og handleplan skønnes, hvad den enkelte i situationen kan profitere bedst af.

Godkendelser:

Bofællesskabet er godkendt til:

  • Servicelovens §108 (voksne i længerevarende botilbud)
  • Servicelovens §104 (forbedring af personlige færdigheder, sociale problemer eller livsvilkår)
  • 3 beboere

Personale:

Ved 3 beboere vil der i alt være 13 ansatte:

1 leder
6 socialpædagoger
1 SOSUassistent
3 pædagogmedhjælpere eller andre faggrupper
1 sekretær
1 ejendomsfunktionær