Dagligdagen

Vi har en struktureret og aktiv dagligdag i hjemlige rammer og naturskønne omgivelser. En dagligdag fuld af traditioner og fælles oplevelser. En dagligdag hvor beboeren/borgeren bliver set, hørt og forstået.

Dagligdagen i bofællesskabet starter hver morgen med morgenmad, morgensang samt opsummering af dagens program i §108. Bofællesskabet er opbygget og dagen indrettet meget overskueligt med faste rutiner fra tidlig morgenbad til aftenkaffe. Vi anvender plancher og synlige opslag med billedinformationer for at holde et højt og letforståeligt informationsniveau. En overskuelig personalegruppe er primært ansvarlig for at hjælpe borgerne med at håndtere sin hverdag. Dagligdagen er tilrettelagt så arbejdsformen gennemgående er bygget op over begreber som vedholdenhed, koncentration, samarbejde og udfordringer i en kendt ramme.

Om eftermiddagen og aftenen tilbydes beboerne aktiviteter, hvor nogle er frivillige og andre er obligatoriske alt efter formåen. Vi benytter nærområdet og har herunder kontakt og omgang med andre bosteder i nærheden. Bofællesskabet Reinsholmgård er af den overbevisning, at fysiske aktiviteter er med til at give større kropsbevidsthed, sundhed og øget velvære. Her er naturen og omgivelserne vigtige omdrejningspunkter.

Af obligatoriske aktiviteter er madlavning, tøjvask og rengøring af værelset – igen tilrettelagt efter beboernes kunnen. Disse aktiviteter er med til at give borgeren ansvar for eget liv, samt øge glæden ved at være mest mulig selvstændig og selvhjulpen.

Vi har fokus på at opbygge nogle gode rutiner vedrørende personlig hygiejne. Beboerne skal i bad hver dag og hver morgen redes seng og værelset ryddes op. Gentagelser er en vigtig del af indlæringen, så rutinerne bliver en naturlig del af hverdagens gøremål. Rengøring af beboernes værelser foregår ud fra en udarbejdet liste, så alle gøremål bliver husket, når rengøringen foregår. I de overnævnte situationer bliver beboerne guidet/støttet af personalet.

I aktivitets- og samværstilbuddet (§104) er der 2 arme: Vi har aktiviteter, der udgår fra gammeldags landbrug og spejler ideen om ”Fra jord til bord” såvel mht. afgrøder og dyrehold samt aktiviteter af mere håndværksmæssig/kreativ karakter som træ-værksted, krea/keramikværksted og musikværksted. I fritiden kan beboerne selv vælge aktiviteter ud fra deres ønske, om det så er at prøve noget nyt eller fordybe sig i kendte interesser. Overordnet set er det vores mål gennem alle aktiviteter, at der skal være begejstring, humør, glæde, venskab, kultur, fællesskab samt individuelle udfordringer.