Værdier og målsætning

Et hjem

Udgangspunktet for pædagogikken på bofællesskabet Reinsholmgård er en tanke om, at beboerne skal opleve at have et hjem. Et hjem med familiemæssige normer, relationer og traditioner. Et hjem med fællesskab, samvær og emotioner. Et hjem hvor (familie)fællesskabet stiller krav og stiller sig til rådighed. Et hjem hvor meget er givet og struktureret på forhånd, men accepten af forskellighed og individuelle behov er stor. Et hjem, hvor beboeren oplever en rytmisk, genkendelig og struktureret hverdag i faste og trygge rammer. Et hjem hvor der skal være mulighed for at være og være sammen om. Et hjem hvor der er plads til ro og fordybelse i omgivelser, hvor beboerne mødes med omsorg og opmærksomhed fra de samme genkendelige personaler.

Vi prioriterer at opbygge et fællesskab omkring måltiderne, de daglige gøremål og mindre arbejdsopgaver til støtte for den enkeltes identitet og for at skabe muligheder for et socialt rum, som også mennesker med autisme har brug for. Vi arrangerer julefest, fastelavn, påskefrokost, fødselsdage, Sct. Hans, udflugter, ferieture m.m.

Målsætning:

  • at styrke beboernes selvfølelse og selvtillid.
  • at fremme beboernes sociale kompetencer.
  • om muligt – at fremme den enkeltes selvhjulpenhed.
  • at skabe et familielignende bo- og arbejdsmiljø med fokus på det hele og harmoniske menneske.
  • at bofællesskabet har et positivt samarbejde med de pårørende.

Vi har fokus på:

  • at vi taler om, hvordan vi har det, om hvem vi er, og hvad vi drømmer om.
  • at vi snakker om og med beboeren, diskuterer og fornemmer beboerens behov, og til enhver tid arbejder med det som grundlag og udgangspunkt.
  • at vores beboere opnår tilstrækkelige sociale færdigheder til at kunne begå sig udenfor det beskyttede bosteds liv.
  • sundhed gennem ernærings rigtig økologisk kost, motion og sunde vaner.
  • at beboerne kan acceptere og rumme hinanden og – på trods af autisme – kan gøre ting sammen side om side.