Målgruppe

Bofællesskabet Reinsholmgård er et bo- og dagtilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning og autisme. Vi tilbyder længerevarende botilbud (§ 108) med 1:1 støtte alle vågne timer. For beboerne visiteret hertil er det et heldagstilbud, der udover beboernes hjem indeholder beskæftigelses- og samværstilbud. Borgeren skal være visiteret til det samlede tilbud for at bo i Bofællesskabet Reinsholmgård. Derudover har vi tre pladser i vores aktivitets- og samværstilbud (§104) forbeholdt eksterne borgere.

Beboerne kan karakteriseres som psykisk ressourcekrævende i let til svær grad. Det gælder for: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne.

Bofællesskabet Reinsholmgård er et heldagstilbud med plads til 3 voksne psykisk udviklingshæmmede beboere med autisme, som skal kunne få udbytte af en hverdag med aktivt indhold, i rummelige familielignende og landlige omgivelser. Det er beboere som kræver koncentreret og konstant verbal, psykisk og/eller fysisk støtte og hjælp i dagligdagen og der vil derfor være 1 til 1 normering med gennemgående personaler i de vågne timer alle årets dage.

For disse beboere gælder det, at det er problematisk at trives i store og/eller blandede miljøer. De har behov for ro, overskuelighed og megen struktur i dagligdagen og har behov for et mindre tilbud, hvor de kan trives og hvor man derved kan skabe optimale udviklingsmuligheder for den enkelte.

På bofællesskabet Reinsholmgård vil vi søge at indskrive beboere, som kan ”matche” hinanden. Det er ikke alle, der er i stand til at bo sammen. Der lægges derfor vægt på at finde den rette beboersammensætning, således at beboernes forskellighed ikke griber negativt ind i de individuelle behov og udfoldelsesmuligheder.

Alderskriterie ved indskrivning/visitation fra 18 år.

Det er, på grund af stedets indretning og fysiske rammer, ikke muligt at bo her med et vidtgående fysisk handicap.